Atbalsta centrs TILTS

Atbalsta centrs TILTS ir praktiķu un profesionāļu komanda, kas tic, ka ikviena bērna veiksmes stāsts ir viena gādīga pieaugušā attālumā.
Mūsu darbība balstās divos pamatprincipos:

  • Bērna piedzīvotās traumas izpratnes nozīmība;
  • Drošu, pastāvīgu attiecību centrālā loma bērna attīstībā.
Uzzināt vairākPieteikties apmācībām

APMĀCĪBAS

Adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm sagatavošanās procesā, kā arī speciālistiem un brīvprātīgajiem.

ATBALSTS

Profesionālu un emocionālu atbalstu sniegs profesionāļi, kuri paši savā ģimenē uzņēmuši bērnus no ārpusģimenes aprūpes.

BĒRNS ĢIMENĒ

Nozīmīgs atbalsts, audzinot bērnu un saskaroties ar traumas izraisītajām emocionālajām sekām un uzvedības izpausmēm.

KOMANDA

KASPARS PRŪSIS

Vadītājs

Esam adoptējuši foršu puiku savā ģimenē un vēlamies Latvijā veidot vidi, kur rūpēšanās par bērniem, kas palikuši bez ģimenes siltuma, būtu dabiska lieta.

VĒSMA SANDBERGA

Sociālā darbiniece un apmācību vadītāja

Pirms piecpadsmit gadiem mūsu ģimenē ienāca adoptēts bērns, un šis lēmums atvērt savas mājas un sirdi apgrieza mūsu dzīvi kājām gaisā. Mēs ieraudzījām sabiedrības daļu, kurai visvairāk bija vajadzīga mūsu palīdzība – bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības.

AGITA ALKSNE

Psiholoģe

Domājot par mūsu ğimenēm, prātā nāk Paulu Koelju vārdi: “Mīlestība ir tikai vārds līdz brīdim, kad ierodas kāds un piešķir tam saturu”.

LILIJA GEŽA

Apmācību un atbalsta grupu vadītāja

Jebkurā lietā kurā iesaistos, vai tā ir mūsu bērniņu audzināšana, darbs ar cilvēkiem vai kalpošana draudzē, cenšos vadīties pēc diviem principiem – pazemība un mīlestība. Tāpēc savu ceļu eju balstoties uz Svētās Mātes Terēzes vārdiem: “Dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus, taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.”

SAULCERĪTE LASENBERGA

Biroja vadītāja

“Ja cilvēks ir piedzīvojis, kā Dievs viņu svētī, tad tas, ko viņš dara, ir mīlestības pilna reakcija nest šo gaismu citiem, vienkārši būt labam, būt tādam, kurš neprasa pretī, bet vienkārši dod, jo pats ir saņēmis daudz.”
(E. Mažis)

ANDRIJA VIŠKERE

Ģimenes psihoterapijas speciāliste

Esot ikdienā kopā ar ģimenēm un bērniem, kuri ir uzticējuši man kādu dzīves ceļa gabaliņu paiet ar viņiem kopā, pieredzu un no sirds apstiprinu, – attiecības dziedē attiecības.

DACE RENCE

Sociālā darbiniece un atbalsta grupu vadītāja

Iestājos par bāreņu aizstāvību, jo sajutu to kā aicinājumu no Dieva jau pusaudzes gados. Sāku darboties brīvprātīgi kādā bērnu namā Rīgā un tagad darbojos šajā jomā, gan profesionāli, gan personīgi. 12 gadus savā ģimenē audzinājām aizbildniecībā pieņemtu bērnu.
Mans atslēgas pants ir Jēkaba 1:27.

LIENE VEINBERGA

Sociālā darbiniece

Sniedzot atbalstu ģimenēm uzrunā I.Ziedoņa vardi: “Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.”

ATSAUKSMES NO APMĀCĪBĀM

Pārskatāmi. Strukturēti un konkrēti. Ļoti noderīgi. Pēc šāda atbalsta braucu un saņēmu vairāk kā cerēju.

aizbildnis

Ieguvu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī saņēmu informāciju par avotiem, kur iespējams gūt papildus informāciju. Šāda veida apmācība būtu noderējusi pirms kļuvām par audžuģimeni.

audžuģimene

Pasniedzot teoriju bija piemeklēti arī atbilstoši praktiskie piemēri. Pasniedzēji ne tikai sniedz informāciju, bet prot arī uzklausīt un sniegt padomus. Apmācības uzjundīja sāpīgās emocijas, un ļāva tās arī vairāk izprast un nenoliegt!

bērnunama darbinieks

Ļoti noderīgi un vajadzīgi. Patika reālās situācijas no pasniedzēju reālās dzīves.

adoptētājs, pirms adopcijas procesa

Iegūtās zināšanas deva drosmi uzņemt vecāku bērnu nekā sākotnēji bijām plānojuši. Vēl esam tikai ceļa sākumā, bet iegūtās zināšanas ļoti noder. Esmu sapratusi, ka audžuģimene ir atbildīgs darbs, kuru nedrīkst veikt neprofesionālis. Zināšanu nekad nevar būt par daudz.

audžuģimene

Pielietošu vadot/organizējot darba grupas supervīzijās savām kolēģēm 

psihologs, 12 gadu pieredze

KONTAKTI

Atbalsta centra TILTS kontakti:
info@atbalstacentrs.lv
+371 25 181 900

Atbalsta centra TILTS rekvizīti:
Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs TILTS
Mārupes iela 14, Rīga, LV-1002
Reģ.nr. 40008278853
Konta nr.: LV51HABA0551050605357
Banka: Swedbank