ATBALSTS

Mūsu vēlme ir palīdzēt adoptētājiem un audžuģimenēm kā arī aizbildņiem un viesģimenēm saņemt pietiekamu atbalstu un atbilstošu apmācību, lai galu galā no tā vislielākie ieguvēji būtu bērni, kuri nonāks tādās ģimenēs, kas izpratīs traumas ietekmi, būs zinoši kā palīdzēt šādiem bērniem un nekautrēsies lūgt palīdzību un atbalstu, kad tas ir nepieciešams.

Sociālie darbinieki

Atbildīgi par katru uzņemošo ģimeni no brīža, kad ģimene ir pieņēmusi lēmumu iegūt statusu un noslēgusi vienošanos ar atbalsta centru TILTS. Sociālie darbinieki palīdzēs jums veidot sadarbību ar bāriņtiesu, apgūt nepieciešamās zināšanas bērnu uzņemšanai, nokārtot visas nepieciešamās formalitātes un būs pieejami konsultācijām, atbalstam un praktiskai palīdzībai līdz un pēc bērna uzņemšanas.

Mentori

Katra uzņemošā ģimene var saņemt pieredzējuša mentora – uzņemošās ģimenes – atbalsta pakalpojumu, kurš būs līdzās ģimenei, sākot no bērna uzņemšanas brīža.

Apmācības

Pamatā izmantojam “Kompetenta emocionāli traumēta bērna aprūpe” programmu, kuras ir oficiāli apstiprinātas par audžuģimeņu un adoptētāju sākotnējām apmācību, lai iegūtu statusu, kā arī aizbildņu oficiālo mācību programmu.
Atbalsta centra TILTS ģimenēm katru gadu tiek nodrošināti ar kvalitatīvām tālākizglītības iespējām un labāko speciālistu lekcijām gan klātienē, gan arī attālināti.

Citi speciālisti

Ja audžuģimenei un tajā ievietotajiem bērniem būs nepieciešama citu speciālistu palīdzība (psihiatrs, neirologs, terapeits u.c.), tā tiks kompensēta saskaņā ar Audžuģimenes atbalsta plānu.
TILTA ārštata jurists un citi speciālisti jums sniegs nepieciešamo palīdzību neskaidrību gadījumos.

Atbalsta grupas

Vieta, kur uzņemošo ģimeņu vecāki var uzdot savus jautājumus, pārrunāt aktualitātes, mācīties viens no otra un pieaicinātajiem speciālistiem, kā arī saņemt emocionālu un garīgu atbalstu un iedrošinājumu. Atbalsta grupas tiekas reizi mēnesī. Saturu veido paši grupas dalībnieki – izejot no aktualitātēm un tā brīža vajadzībām. Grupās var piedalīties gan esoši, gan topošie adoptētāji un audžuģimenes, gan arī aizbildņi un viesģimenes. Dalība grupā ir bez maksas un par dalību katrā grupā var interesēties pie grupas vadītāja.

Atbalsta grupu saraksts

Rīgas pusaudžu grupas tiekas Mārupes ielā 14, Atbalsta centra TILTS telpās. Vada – Kaspars Prūsis, 29130210

Vīru atbalsta grupa attalināti. Vada – Kaspars Prūsis, 29 130 210

Ogres un Siguldas atbalsta grupas attālināti. Vada – Lilija Geža, 24 840 480

Jelgavas grupa tiekas Mātera ielā 54. Vada – Vēsma Sandberga, 29 112 916

Mazuļu Theraplay grupa tiekas Mārupes ielā 14, Atbalsta centra TILTS telpās. Vada – Liene Veinberga, 26 687 670

Īpašo bērnu vecāku grupa tiekas attālināti. Vada – Rita Goldmane, 29657347

Audžuģimeņu atbalsta grupa Piņķos, Vada – Andrija Viškere, 29 488 721

Psihologs

Psihologi sniegs atbalstu, sniedzot psihologa vērtējumu statusa iegūšanai, kā arī nodrošinās psihologa atbalstu ģimenēm un uzņemtajiem bērniem visu sadarbības laiku. TILTS kompensēs arī konsultācijas pie jūsu izvēlētā psihologa vai arī pie kāda no speciālistiem, ar kuriem Atbalsta centram TILTS jau ir noslēgta vienošanās par sadarbību, 35,00 eiro apmērā par konsultāciju.

Nometnes

Atbalsta centrs TILTS katru gadu sadarbībā ar organizāciju “Theraplay Latvija” organizē terapeitiskās nometnes uzņemošajām ģimenēm un bērniem, kurās tiek izmantoti Theraplay un TBRI principi. Pēc nometnēm piedāvājam atbalstu, lai ģimenes turpinātu izmantot nometnē apgūtos principus ikdienā.
Tiek organizēti arī dažādi citi pasākumi bērniem kopā ar ģimenēm.